EM BİO TEKNOLOJİ A.Ş.  ( BAYKAL EM1 )

TANITIM  DOSYASI

İÇİNDEKİLER

§  Baykal Em1 nedir ?

§  Baykal Em1 nasıl çalışır ?

§  Baykal Em1 neden kullanılmalı ?

§  Baykal Em1 dünyada

§  Baykal Em1’e Türkiye nin yıllık ihtiyacı.

§      -- Ülkemizdeki durum

§      -- Ülkemiz ekonomisindeki yeri

§  Baykal Em1 kullanım alanları

§      -- Baykal Em1 ile tarım

§            --- Organik etkileri

§            --- Toprağa etkileri

§            --- Tohuma etkileri

§            --- Bitki sağlığına etkileri

§            --- Hydroponics tarımda etkileri

§       -- Baykal Em1 ile toprak ıslahı

§  Baykal Em1 ile tohum

§       -- Baykal Em1 ile hayvancılık

§            --- Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık

§            --- Hayvanların verim ve sağlığına etkileri

§            --- Akuakültür tesis ve donanıma etkileri

§            --- Çiftliğe genel etkileri

§            --- Kanatlı hayvanlarda

§       -- Baykal Em1 ile balıkçılık

§  Diğer kullanım alanları

§  Çevre ve arıtma

§  Evcil hayvanlar ( pet-shop )

§  Çiçekçilik

§  Arıcılık

§  Gıda

§  Mantar

§  Koku giderme

§  Ev ve işyeri yaşam alanları

§  Başkaca kullanım alanları  

BAYKAL EM 1 NEDİR  ?

     Yaklaşık 15 yıl önce Rus Bilim adamı Shablin (ortağımız) tarafından geliştirilen bu teknolojiye EM TEKNOLOJİSİ ( Efektif Mikroorganizma ) yani faydalı bakteri denir.  Doğada var olan laktik asit bakterileri, maya ve fototrofik bakteriler gibi faydalı mikroorganizmaları birleştirerek sinerjik etkiler sağlayan, insan dostu ve çevre açısından güvenli bir araştırma ürünüdür. Toprak ve suda yaşayan yerel ve yerli mikroorganizmaları harekete geçirir ve onların doğal gücünü maksimize eden yüzyılın buluşu ödüllü üründür. Ve ülkemizde 3 yıldır yapılan tüm yasal prosedür testlerinden geçerek üretim, ithalat ve ihracat yapmak üzere tek yetkili olarak EM BİO TEKNOLOJİ A.Ş. adına Marka,  Lisans  ve Tescil belgesi alınmış Efektif Mikroorganizma olan bir nevi hammaddedir.

    İçeriğinde; çok sayıda anabiyotik faydalı mikroorganizmaların bulunduğu sıvı formda özel teknoloji ile üretilen bir konsantredir.  Fotosentetik bakteriler, Laktik asit bakterileri, maya ve küflerden oluşmaktadır.

 

.        

BAYKAL EM 1 NASIL ÇALIŞIR  ?

      Baykal Em1 içeriğinde bulunan laktik asit bakterileri, maya ve fototrofik bakteriler organik maddeleri fermente etme yeteneğine sahiptir. Baykal em1 tarafından fermente edilmiş ve uygulanmış toprakta parçalanır ve bitkiler tarafından emilir. Ayrıca Baykal Em1 bitki büyümesini teşvik etmek için birçok yararlı bileşen içerir. Ayrıca bu faydayı bulunduğu tüm ortamlarda aynı fermantasyon yolu ile ( suda, çamurda, tüm canlı hayvanlarda(inek, manda, koyun, keçi, tüm kanatlılar, balık vs. vs.), arıtma sistemlerinde, kirli ve çöp ile kötü kokan tüm alanlarda) sağlamakta olan yeni sistem bir teknoloji ürünüdür.

      Dahası, mikroorganizmalara ek olarak Baykal Em1, çeşitli mikroorganizmalar tarafından üretilen metabolitleri de içerir ve bunlar tüm ortamlarda zaten mevcut olan mikroorganizmaları aktive eder ve mikrobiyomu çeşitlendirmeye yardımcı olur. Mikroorganizmalar ekolojik sistemin temelini oluşturur, bu nedenle tüm mikroorganizmalar çeşitlendiğinde, dünyadaki ekosistem, solucanların ve ihtiyaç olan mikro canlıların sayısındaki artış gibi çeşitli şekillerde zenginleştirir. Örnek verecek olursak 1 gram toprakta birkaç yüz milyon ile birkaç milyar kadar mikroorganizma bulunur…

 

 

BAYKAL EM 1 NEDEN KULLANILMALI  ?

 

     Tüm insanlığın tek gezegeni olan dünya;  maalesef ki parametreler uzun zamandır özellikle kimyasal kullanımlar sonucu ekosistemin bozulması ile eğer uygun müdahaleler yapılmaz ise yakın zamanda insanlığın çok zor günlerle karşı karşıya kalacağını göstermektedir.

     Baykal Em1  teknolojisinin uygulanması, sağlık durumumuzdaki genel gelişime önemli ölçüde katkıda bulunma ve bunu çeşitli şekillerde sürdürme potansiyeline sahiptir, daha fazla çevre koruması sağlayarak daha  güvenli, kaliteli gıdaların ekonomik gıda tedarikini sağlayarak tarımda kullanım; çevre kirliliğinin sorunlarını, değerli doğal kaynaklarımızın hatalı kullanımını azaltacak ulusal ölçekli veya büyük ölçekli geri dönüşüm operasyonları yoluyla çözüme kavuşturacak ve dünyamız daha iyi yaşanır hale gelecektir…

 

 

BAYKAL EM 1 DÜNYA’DA  ?

 

     Em Teknoloji (Efektif Mikroorganizma ) sadece Rus bilim insanı ve Japon bilim insanı birlikte yaptığı çalışmalar üzerine icad edilmiş ve bizim ürünümüz Baykal Em1 adı ile piyasaya sürülmüştür. Her bakteri veya mikrobiyal ürün Efektif Mikroorganizma teknoloji ürünü değildir. Tamamen aynı formunu koruyarak üretilen Baykal Em1 dünya’da 100 den fazla ülkede güvenle kullanılmakta ve ülke yasaları ile de korunmaktadır…

 

 

 

BAYKAL EM 1’E TÜRKİYE’ NİN YILLIK İHTİYACI

      Ülkemizdeki Durum,

        Stratejik bir öneme sahip o lan tarım sektörü, gelişmiş ülkelerin öncelikli ve ayrıcalıklı konularından bir tanesidir. Gelişmişlik seviyesi açısından önem arz eden Amerika, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda gibi pek çok ülke tarımda ileri teknolojileri uygulamakta ve ARGE çalışmalarına önem vermektedir. En güçlü politik amaçlarından biri olarak ise tarımı kullanmaktadır.

     Türkiye sahip olduğu coğrafi yapı ve ekolojik koşullar sayesinde, ürün çeşitliliği ve miktarı yönünden tarımsal üretimde büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyel, akılcı, etkin ve planlı kullanılabilirse, sürdürülebilir kalkınma planlarına ve söylemlerine uyumlu biçimde büyüme sağlanarak, tarımsal üretimde hak ettiği yeri alabilecektir.

      Ülkemiz Ekonomisindeki Yeri

      Türkiye’de yılda yaklaşık olarak 40 ile 50 milyar TL gübre satışı yapılmaktadır. Hastalık ve zararlılara karşı kullanılan ilaçlar da neredeyse 20-25 milyar TL hacme ulaşmıştır. İşçilik uygulamaların da 30-40 milyar TL olduğunu kabul edersek 90-115 milyar TL gübre ilaç ve işçilik harcaması yapılmaktadır. Kıyaslama yapacak olur isek bu harcamaların yerine 75 milyar TL Baykal Em1 uygulama işçilik ve ürün bedeli harcanmış olsa şu anki verim oranları  ile Türkiye tarımsal üretimleri 150 milyar TL kârâ geçmiş olacak ve çok daha sağlıklı doğal ürünler ve çok daha ekolojik bir yapı oluşmuş olacaktır.  Akılcı sürdürülebilir planlama ile de nesillerimiz daha sağlıklı ve güçlü bir yaşam alt yapısı ile karşılaşacaklardır.

 

 

BAYKAL EM 1 KULLANIM ALANLARI NELERDİR  ?

BAYKAL EM 1 İLE TARIM,

      ORGANİK ETKİLERİ

·         Başta azot potasyum ve fosfor olmak üzere besin maddelerinin kullanılabilirliğini arttırır.

·         Organik maddelerin fermantasyon sürecini hızlandırır.

·         Organik maddenin humusa dönüşümünü en üst seviyeye çıkarır.

·         Humus oluşumu süreçlerini birkaç kez hızlandırır.

·         Baykal Em1 kullandıkça 3 yıl sonra, humus içeren tabakanın kalınlığı 2-3 kat artar.

·         Ürünü güvenilir ihtiyaç duyduğu faydalı mikroorganizmalarla zenginleştirir.

·         Konsantre oluşundan sahaya taşınması maliyetini azaltır.

·         Kötü kokulardan arınfırır zararlı böceklerden kurtarır.

·         Fiziksel alanı ve makinelerin kullanımını optimize eder.

     TOPRAĞA ETKİLERİ

·         Tarlada kalan ürün kalıntılarının doğal ayrışmasını hızlandırır.

·         Toprakta agrega oluşumunu teşvik eder ve sıkıştırmaya karşı direnci arttırır.

·         Kök oluşumunu hızlandırır.

·         Topraktaki besin maddelerinin canlılığını ve bulunabilirliğini arttırır.

·         Toprak yapısını ve gözenekliliğini artırmaya yardımcı olur.

·         Nematod gibi hastalıklara ve zararlılara neden olan mikroorganizmaların baskılanmasına yardımcı olarak toprağın biyolojik olarak düzeltilmesini sağlar.

§  Toprak sıcaklığını 4-5 derece artırarak dona karşı daha mukavemetli hale getirir.

§  Verimli katman toprağı 60-80 cm derinliğe kadar doğal hava ve su için yumuşamayı sağlar.

§  Çimlenme, çiçeklenme, başaklanma, kardeşlenme ve mevye verimini artırır.

§  Toprağın derin katmanlarında azot, potasyum, fosfor ve eser elementler biriktirir.

§  Hasat dönemini 15 ile 30 erken alınmasını sağlar.

§  Sebze, tahıl ve meyvelerin etkililiğini ilk yıl % 30-50 oranında arttırır . 

§  Çiçek bitkilerinde pedinküllerin sayısı ve çiçeklerin büyüklüğü artar

§  Çevre dostu tarım ürünlerinin yetiştirilmesini teşvik eder

§  Bitki meyveleri yüksek miktarda besin içeriğine sahip olur.

§  Meyvelerin tadı ve kalite göstergelerini iyileştirir.

§  Daha yüksek vitamin, karoten, nişasta, protein vb. oluşmasını sağlar.

§  Bitkileri hastalıklardan koruyarak zararlı mikroorganizmaların oluşmasını engeller.

§  Organik maddeleri işleyerek toprak verimliliğini etkili bir şekilde geri kazandırır

§ 

E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?